İnsanın doğasında var olan takım ruhu, ait olma isteği artık organizasyonlarda etkisini gösteriyor. Organizasyonların başarısı kişilerin bireysel mükemmellikleriyle olmaz. Organizasyonun içinde mükemmel yetkinliklere sahip kişiler olsa da takım olarak ne kadar mükemmel oldukları daha önemlidir. Şirketlerin başarısı takım olarak ne kadar güçlü olduklarıyla çok ilgilidir.

Yapılan araştırmalarda organizasyonların bireysel gelişimin ilerisine geçerek, takım olarak ilerleme ve gelişimi önemsemeleri şirket başarısını önemli ölçüde arttırmakta ve bu bağlamda Takım Koçluğu projeleri son yıllarda çok önemli bir konumda yer almakta.
Takım Koçluğunun Şirketinize Faydaları

  • Takım üyeleri takım kültürü algısına ulaşır.
  • Takım üyeleri takımdaşlığın değerlerini yaşamaya başlar.
  • Takım üyeleri arasındaki etkileşim artar.
  • Takım üyeleri arasındaki iletişim daha etkili sağlanır.
  • Takım motivasyonu dış referanstan iç referansa geçer.
  • Birey değil takım hedefi, ruhu, değerleri ön plana çıkar ve davranışa yansır.

[caldera_form id=”CF5a760e3db9f3e”]