• Süpervizyon Hizmeti

Koçluk Süpervizyonu, destek ve gelişim için daha zengin ve daha geniş bir fırsat sunarak, koçun kapasitesinin geliştirilmesine odaklanır. ICF, koçlara kendilerini sürekli olarak mesleki anlamda geliştirme ve ilerletme fırsatları sunmayı amaç edinmiştir. Koçluk süpervizyonu; danışanları ile çalışma yöntemleri açısından ustalık kazanması için koçun başarı ve başarısızlıklarını paylaşmasına yönelik güvenli bir ortam sağlamaktadır.

Tanım:
Koçluk süpervizyonu, düşündürücü diyalog yoluyla koçun kapasitesini sürekli olarak geliştirmek, danışanlarına ve sistemin geneline fayda sağlamak amacını taşıyan işbirliğine dayalı bir öğrenme uygulamasıdır.

Amaç:
Bir koç, çalışmasını koçluk süpervizyonuna getirdiğinde, koç ve koçluk süpervizörü arasındaki işbirliğine dayalı öğrenme diyaloğu şu faydaları sağlayabilir:
1. En iyi koçluk uygulamasını temin etmek ve koçluk uygulamasının sürekli olarak gelişmesini ve ilerlemesini sağlar.
2. Kendini, danışanı, danışanın sistemini ve bu birliktelikte yapılan seçimleri daha iyi anlamak için bir fırsat sağlar.
3. Danışana ve / veya sisteme yönelik kişisel tepkilerle ilgili farkındalığın artmasını ve bunların daha iyi keşfedilmesi için güvenli bir alan sağlar.
4. Onarıcı bir işlevi üstlenir
Koçluk süpervizyonu aşağıdakileri içerebilir:
5. Koçun iç sürecini yansıtıcı bir uygulama yoluyla keşfetmek
6. Koçluk anlaşmasının kurulmasını ve açıkça belirtilmiş ya da belirtilmemiş, diğer psikolojik veya fiziksel temasları gözden geçirmek
7. Kör noktaları ve paralel süreci ortaya çıkarmak
8. Etik konular
9. Koçun “amaca uygun” olduğundan emin olmayı sağlamak ve bir anlamda hesap verebilirlik
10. Koçun ve danışanın ortamının sistemdeki büyüme fırsatları için tüm yönlerine bakmak

Temel koçluk eğitimini tamamlamış ve koçluklarında derinleşmek isteyenler süpervizyonlarımıza katılabilirler. En az 3 koç ve bir Maya Koç program lideri ile 2 saat süre ile gerçekleşir. Süpervizyonlarda her katılımcı, diğer bir katılımcıya koçluk yapar ve koçluğunun üç farklı açıdan değerlendirmesi ile güçlü ve gelişim alanlarını belirleyebilir.

Koçluk mesleğinin gelişiminde en önemli adım olan süpervizyona katılarak bol deneyim ile koçluğunuzu geliştirmek isterseniz Maya Koçluk yaklaşımı ile koçluğunuzu derinleştirebilirsiniz.

Süpervizyon Almak İçin Başvur