Şema Koçluk Eğitimi

Maya Şema Koçluk Sertifika Programı ICF (Uluslararası Koç Federasyonu) tarafından 56 saat CCE olarak akredite edilmiştir.

Maya Coaching bünyesinde gerçekleştirilen Şema Coaching programı ile insanların kendi yaşamlarında ilk olarak kendilerine, ardından diğerlerine ve yaşama karşı davranışlarını fark etmelerini amaçlıyoruz.

Kişilerin gerçek potansiyellerini yaşamaları amacıyla geliştirilen koçluk yaklaşımına büyük bir destek sağlayacağına inandığımız şema koçluk modelimiz, bireylerin tamamen net bir şekilde kendilerini tanımalarına ve kabul etmelerine odaklanıyor.

Genellikle potansiyellerimizi yüzde yüz kullanmamızı engelleyen en büyük faktörler çocukluk dönemlerimizde yerleşmiş inanç kalıplarımızdır.

Şema koçluk; bizim aslında ilk kimlik benliğimizi tanımamızla beraber ilk benliğimizin bugüne etki eden kişilik alanlarına bakmamızı, şimdi olduğumuz halimizi anlamamızı ve kabul etmemizi, değiştirmek istediğimiz noktaları gerçekçi şekilde gözlemleyerek, davranış değişikliğini gerçekleştirmemize fırsat sağlıyor.

Program katılımcılarının bilinçli seçimlerle, kendi seçtikleri yolda ve kararlılıkla değiştirmek istedikleri davranışları değiştirmelerini destekliyoruz.

Tüm program sürecinde katılımcıları, varmak istedikleri yere ulaştırmak üzere psikolojik bir yaklaşım olan Şema’nın bileşenleri ile destekliyoruz. Şema Coaching programını; ICF, Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun programını; ICF, Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun belirlediği Koçluk Yetkinlikleri ve Koçluk Araçları ile zenginleştirip eğitim katılımcılarına koçluk alanında yepyeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyoruz.

Şema yaklaşımının koçluk araçlarıyla harmanlanması ile ortaya çıkan bu program, kişilerin kendi evrensel ihtiyaçlarını fark etmelerine yardımcı olarak bu farkındalığı koçluk bakış açısıyla içselleştirmelerine olanak sağlamaktadır. Şema Koçluk Programı bir terapi yöntemi değildir fakat Şema’nın hem psikoterapi yöntemi olarak kullanımında hem de koçluk aracı olarak uygulanmasında önemli olan iki temel ilke vardır. Bu temel ilkeler “kontrat yönetimi ve açık iletişim”dir.

Programın Amacı
Şema Coaching Programında birinci amacımız; sizlerin kendinize yaptığınız yolculuğa rehberlik etmek, ikinci amacımız ise mesleki becerilerinizin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Programın Hedef Kitlesi
Koçluk eğitimini tamamlamış, veya sürdürmekte olan tüm Koç ve Koç adayları, Mentor Koçlar

Programın Faydası
Şema koçluk modelini öğrenmek, farklı bakış açıları geliştirmeye, insan davranışını daha iyi anlamaya, uygulamalarda geniş ve yeni perspektifler kullanmaya, kısaca uygulayıcı olarak daha güvenle ve daha derin bir anlayışla çalışmaya yardımcı olacaktır. Belki de en önemli katkısı bireysel olarak, kendinizi anlamanız, kendinize dair yeni keşiflerde bulunmanız ve kendi sınırlılıklarınızdan kurtulmanıza kapı açması olacaktır.

Bir Şema Koç koçluk alanın iç yolculuğuna eşlik ederken,

1. Sahici: Koçluk alan kişinin; kendi gerçeğine, istek ve ihtiyaçlarına samimi, gerçek ve sahici olmaya cesaretlendirir.
2. Potansiyel: Koçluk alanın kendi istek ve ihtiyaçlarını ortaya koyabilecek sonsuz potansiyeline temas etmesine eşlik eder.
3. Farkında: Potansiyelini ortaya çıkartmasına engel olan dirençlerini ve bu dirençleri aşabilecek gücü fark etmesine destek olur.
4. Kabul: Koçluk alan kişinin; kendi gerçeğine, mevcut koşullarına, şemalarının tercihlerine olan etkilerine tüm boyutları ile bakarak kabul etmesine rehberlik eder.
5. Cesaret: Mevcut durumundan arzu ettiği duruma geçebilmesi için neyi bırakacağına, neyi devam ettireceğine ve neye yeni başlayacağına cesaret ile karar almasına cesaret verir.
6. Hareket: Somut, ölçülebilir ve dengede sonuçlar üretebileceği çok net tanımlanmış kararlarını cesaret ile harekete geçmesi yönünde kişisel taahhüt vermesine eşlik eder.

1.MODÜL; Şema Koçluk Felsefesi
Şema Koçluk eğitimi almak isteyen katılımcıların Şema koçluk ile tanışmasını, koçluğun temel yeterliliklerini öğrenmelerini ve şema koçluğun önemli becerilerini kazanmalarını hedefler.

2.MODÜL Keşif
Bireyin yarattığı farkındalıkla birlikte belirlediği hedefe giden yolda alacağı aksiyonun niyet-etki ilişkisini değerlendirmesine ve hayatta bırakmak istediği iz için yol haritasını hazırlayarak aksiyona geçmesine destek olur.

3.MODÜL Denge
Bireyin kendinde yarattığı farkındalıklarla ve aldığı aksiyonlarla kendi içinde dengeyi bulup kabule geçmesine ve koçluk etik kurallarının benimsenmesine destek olur.