• Renklerle Karakter Analizi

Bana Rengini Söyle

Kendini anlamak, başkalarını anlamak, uyum sağlamak, harekete geçmek, kişilerarası uygun stratejiler geliştirmek, stresi azaltmak, güçlü yönlerini belirlemek, zayıf yönlerini törpülemek istiyorsan bu eğitim tam sana göre!

Renklere göre sınıflandırılmış, sarı, mavi, kırmızı ve yeşilden oluşan 4 farklı kişilik tipi bulunmaktadır. Karakter analiz testi ile kişi hangi renk kişilik tipinin daha baskın olduğunu anlayabilmektedir. Birey kişilik tipi belirlendikten sonra çıkan sonuca göre güçlü yanlarından nasıl faydalanması gerektiğine, daha az güçlü çıkan yanlarını da nasıl güçlü hale getirmesi gerektiğine odaklanmalıdır.

Kral Arthur ve Dört Şövalyesi

Kral Arthur’un farklı karakter özelliklerine sahip dört şövalyesi vardır. Kralın yardımcısı bir gün şövalyelerin kendisine komple kurduklarını söyleyerek şövalyelere iftira atar. Kral yardımcısına inanır ve dört şövalyenin giyotin ile başlarının kesilmesine karar verir.

Büyük bir meydanda giyotin hazırlanır, halk toplanır ve cellat giyotinin yanına gelir. Askerler dört şövalyeyi giyotinin yanına getirirler.

Cellat şövalyeleri tanımakta ve onları çok sevmektedir, fakat emir büyük yerdendir. İlk şövalyeyi giyotinin altına sokar ve düğmeye basar, ancak bıçak aşağı düşmez. Kral bıçağın aşağı düşmediğini görünce bunda bir hayır var diye düşünür ve şövalyeleri affettiğini söyler . kralın bu davranışına dört şövalyenin de farklı tepkileri olur.

Kırmızı karakterli şövalye halka dönerek;

“Bizim asılmamız zaten hataydı. Hak yerini buldu.” der ve merdivenlerden aşağı iner.

Sarı karakterli şövalye arkadaşlarına dönerek;

“ Haydi gelin bu olayı kutlayalım. Bu gece bütün yemekler benden..” diye bağırır, celladı da davet eder yemeğe.

Yeşil karakterli şövalye ise;

Giyotinin kenarından üzgün bir şekilde duran celladın yanına gider ve “ üzülme, sen bir emir kulusun, biz her zaman seni severiz.” ve ona sarılır.

Mavi karakterli şövalye ise;

İlk şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra giyotinin bıçağının altına gider ve cellada dönerek şöyle der: “ Bunun bıçağını iyi yağlamamışsın!”

Yukarıdaki örnekte de olduğu gibi her karakterin aynı olaya bakış açısı, yaklaşımı farklıdır. Şu da hiçbir zaman unutulmamalıdır: Her insanda bu 4 karakterin farklı karışımları bulunmaktadır. İnsanlarda bu 4 farklı karakterden biri baskın olsa da diğer karakter özellikleri de mevcuttur. Bu durumda aslında kişiliklerdeki zenginliği, çeşitliliği meydana getirmektedir.

Nasıl dünyadaki hiçbir kişinin parmak izi birbirinin aynısı değilse, insanların kişilik özellikleri de aynı değildir.

İletişimde başarılı olmak istiyorsak öncelikle karşımızdakinin olaylara bakış açısı, yaklaşım tarzı, yani kısacası hangi karakter özelliğinin baskın olduğunu bilmemiz büyük önem taşımaktadır. Bu sayede iletişim kazalarını en aza indirebilir, çevremizle sağlıklı bir iletişim ağı kurabiliriz.

Bu sayede eşler arasında sağlıklı bir ortam, öğretmen-öğrenci arasında sağlıklı bir iletişim, işyerinde sağlıklı bir ortam oluşturulabilir. Karşımızdakinin ne kadar çok tanırsak, kişilik özelliklerinin farkına varabilirsek, iletişimde de o derece başarılı oluruz.

Eğitim tarihlerine takvimimizden bakabilirsiniz.