• Profesyonel Koçluk Eğitimi

Profesyonel Koçluk Eğitimi

Maya Coaching Sertifika Programı ICF(Uluslararası Koç Federasyonu) tarafından ACSTH statüsünde 86 saat akredite edilmiştir.

Programın tamamı 86 saat olup, profesyonel koçlar ve asistanlar ile gerçekleşir. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından yeterlilik belgesine sahip liderler, program kapsamında aşağıda belirtilen süreç boyunca koçluk becerilerini çeşitli aktivite ve uygulamalar ile her bir katılımcıya deneyimleterek refleks haline dönüştürmelerini sağlıyor.

Bir Maya Coach koçluk yaptığı kişiyle güçlü ve kalıcı bir koçluk yapabilmesi için önce kendisine sonra koçluk alana karşı sahici olması gerektiğine inanır. Bir Maya Coach öncelikli olarak kendi içinde tam ve bütün olma yolculuğundadır aynı zamanda koçluk alanın tam ve bütün olduğuna inanır. Koçluk alanla Koç arasındaki ilişki ne kadar sahici olursa orada o kadar  güçlü bir bağ kurulur. 

Bu bağ önce Koç’la Koçluk alanın bir olmasına tam ve bütün olarak birlikte hareket ederek işbirliği yapmasına yardımcı olur. Ve bu iş birliği koçluk alanın kendi koçluk konusuyla da aslında bir olmasına çok önemli zemin teşkil eder. Bu bir olma hali önce Koç’a daha cesur koçluk yapma cesareti verir koçluk alanınsa kendi konusunun derinliklerine cesurca bakabilmesine ve kendi ile yüzleşmesine destek olur. Bu yüzleşme beraberinde farkındalığı getirir ve böylece Maya Coaching modelinin dört temeli tamamlanmış olur. Bu dört temelin sağlamlığı koçluk alanı harekete geçirerek dönüşüme taşır.

1.MODÜL; KOÇLUK FELSEFESİ
Koçluk eğitimi almak isteyen katılımcıların koçluk ile tanışmasını, koçluğun temel yeterliliklerini öğrenmelerini ve koçluğun önemli becerilerini kazanmalarını hedefler.

2.MODÜL; SAHİCİLİK
Kişinin kendi potansiyelini keşfederek, hedefe giden yolda karşısına çıkabilecek engelleri görüp belirlemesine, potansiyelinin ve kendinin farkına varıp yaşamını etkin bir şekilde devam ettirerek diğer bireylerin yaşamlarına koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını amaçlar.

3.MODÜL; BİR OLMAK
Bireyin farklı perspektiften bakmasını sağlayarak, bakış açısını genişletmesine sosyal ve profesyonel hayatta daha yapıcı çözümler üretmesine destek olur.

4.MODÜL; FARKINDALIK
Bireyin yarattığı farkındalıkla birlikte belirlediği hedefe yol almaya başladığında alacağı aksiyonun niyet ve etki ilişkisini değerlendirmesine ve hayatta bırakmak istediği iz için yol haritasını hazırlamasına ve aksiyona geçmesine destek olur.

5.MODÜL; DÖNÜŞÜM
Bireyin kendinde yarattığı farkındalıklarla aldığı aksiyonlarla kendi içinde dengeyi bulup belirlemesine ve koçluk etik kurallarına benimsenmesine destek olur.

  • Maya temel koçluk eğitimi olup katılımcıları ICF tarafından belirlenen tüm eğitim içeriğini ve saatini kapsar.
  • Tüm beş modülü eksiksiz tamamlayanlar ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından onaylanmış ACSTH belgesi ile sertifika almaya hak kazanacaklardır.
  • Koçluk yolculuğuna ACC olarak devam etmek isteyenler, başvuru için gereken eğitim saatlerini tamamlamış olurlar.
  • Koçluk ünvanı almak konusunda tüm süreç boyunca destek ve danışmanlık verilecektir. Başvuru süreci eksiksiz aktarılacaktır.