Genelde daha hayatımızın ilk yıllarında başlayan okul tanımı neredeyse ömrümüzün ortalarına kadar hayatımızın bir parçası olarak devam eder. Ancak bu ilk yıllarda zaman geçirmenin yanında küçük çaplı öğrenmelerin ve sosyal ilişkilerin kazanılması olarak görünse de biraz daha ileriki süreçlerde çok büyük önem kazanmaya başlayarak adeta ölüm kalım tarzında bir yarışa dönüşmeye başlamaktadır. Bu dönüşümle birlikte ebeveynler ve öğrenciler arasında kaos ortamı da oluşmaya başlamaktadır.

Öğrenci koçluğunda amaç; çocukların hayatlarının rotalarını çizerken ne istediklerini bilen , çok para kazanacakları işleri değil çok sevdikleri işlere yönlendiren , farkındalıklarını artırabilen , planlama ve zaman yönetimini çok iyi kullanabilen bireyler yetiştirme amacı gütmektedir.

Öğrenci koçluğu genelde aile koçluğu ile koordineli bir şekilde ilerlemelidir. Sonuç olarak çocukların en çok etkilendikleri yer birinci sırada aile ortamıdır. Bu yüzden öğrenci koçluğu yapılırken mutlaka aile koçluğu programından da faydalanılması gerekmektedir.

Koçluk alan öğrenciler, kolejde ve ötesinde daha iyi performans gösterirler. Öğrencilerin sürekli başarılarını teşvik eden davranışları benimsemelerine yardımcı oluruz.

Koçu olan öğrenciler, hedefler, değerler, mali sorumluluklar ve potansiyel engeller konusunda daha nettir.

Koçluk, kurumların öğrencinin deneyimini daha iyi anlamasına yardımcı olur ve sürekli iyileştirme sağlar.

Koçluk alan öğrencilerin, destek hizmetlerini kullanmaları, akademik danışmanlık yapmaları ve kurumlarını önermeleri daha muhtemeldir.

Koçluk, çevrimiçi ve yüz yüze öğretimin daha iyi entegre olmasına, üniversitenin pedagojisini ve öğrenci öğrenimini geliştirmesine yardımcı olur.

[caldera_form id=”CF5a760e3db9f3e”]