• İLİŞKİ KOÇLUĞU SERTİFİKA EĞİTİMİ

Hayatımızın temelinde ilişkilerimiz yer alır. Dışarıdan ihtiyaç duyduklarımızı karşılayan, bizi biz yapan ilişkilerimizdir. Onlar ile gelişir; dönüşürüz. Bu nedenle, ilişkilerimizin dengeli ve sürdürülebilir; kendimiz, değerlerimiz ve yaşam biçimlerimiz ile uyumlu olmaları, hayat tatminimiz açısından önceliğimizdir.

İlişki becerilerimizi, ilk kez ebeveynlerimiz veya bakım verenlerimiz aracılığıyla birebir yaşayarak ya da onları gözlemleyerek öğreniyoruz. Daha sonra hayat içerisindeki deneyimlerimiz ve yeni öğrendiklerimiz de eklenerek kendi ilişki ve iletişim dillerimizi oluşturuyoruz.

Bildiğimiz yöntemler ve isteklerimiz; bizim için doğru olan olarak görünse de yaşadığımız ilişkilerin içinde görüyoruz ki, bir yerlerde tıkanıyor ve çözüm yolu bulmakta güçlük çekiyoruz.

Bazı insanlar mutlu, dengeli, tatminkar ilişkiler yaşarlarken bazıları mutsuz, dengesiz ve tatminsiz ilişkileri sürdürmeye devam ediyorlar.

Problemler, doğru noktalardan ele alındıklarında ilişkinin temelini sağlamlaştırıcı fırsatlar yaratırlar. İlişki koçluğu desteği; yaşanan problemlere farklı açılardan bakmayı sağlayarak, asıl hikayeyi okuyabilme ve fırsatları görebilme şansı getirir. Bu yüksek farkındalıkla; isteklerimiz, beklentilerimiz, arzu ettiklerimiz yeniden tanımlanabilir ve istediğimiz ilişkiler sağlıklı şekilde kurulabilirler.

Eğitim İçeriği

İlişki Koçluğu eğitimimiz; bir ilişkiye koçluk yapma konusunda bilgi ve becerilerin edinilmesinin yanı sıra, “ilişki” özelinde koçluk almak isteyen kişilere koçluk yapabilmenin detaylarına da giriyor.
Kişinin kendi ile iletişimi, sürekli benzer kişileri hayatına çekmesi (onları çekici bulması), mutlu olmadığı ilişkilerde ısrar etmesi, sürdürülebilir bir ilişki istemesine rağmen ard arda sürmeyen, süremeyen ilişkileri yaşamına dahil etmesi, ben ve biz kavramları vb. ilişkilere dahil birçok alan üzerinden yansıtmalı olarak uzman bir İlişki Koçu’nun bilmesi gereken yapıtaşları da eğitim dahilinde katılımcılar ile interaktif biçimde konuşuluyor, paylaşılıyor ve pratik ediliyor.

Bu eğitimle;

-Kendi ilişkileriniz üzerine çalışacak,
-İlişkilerinizdeki iletişim dillerinizi keşfedecek,
-Yeni iletişim dilleri edinecek,
-Karşılıklı iletişime yeni perspektiflerle bakmayı öğrenecek,
-İlişki kavramının hayatınızdaki yerini şekillendirecek,
-İlişkilerinize etki eden öğrenilmiş çaresizlikler ile özün farkını ortaya koyacak,
-İstediğiniz ilişkiyi yaratmanın yollarını keşfedecek,
-İkili ilişkilerdeki asıl sorunlarınızı tespit edecek ve çözümlerini bulacak,
-Birçok koçluk pratiği yaparak koçluk becerilerinizi geliştirecek,

Eğitim sonunda bireylere ve ilişkilere “Uzman İlişki Koçu” olarak koçluk yapabileceksiniz.

İlişki Koçu, danışanının ilişkisini farklı açılardan görmesini sağlar.

Koç ile danışan, danışanın iyi gitmediğini düşündüğü ilişkilerini değerlendirerek, bugünden başlayarak ileriye dönük sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurması için birlikte çalışırlar.

İlişki Koçu, danışanının ihtiyaçlarını göz önünde tutarak; sağlıklı ilişki becerileri kazanması için hedefler koymasında onu destekler.

Koç, danışanına çeşitli düzeylerde dinleme, etkili sorular sorma ve karşısındaki insanla nasıl “biz” olunacağına dair beceriler üzerine konuşur; danışan bu becerilerle donatıldığında, ilişkileriyle ilgili sağlıklı ve bilinçli kararlar verebilme güveni kazanır.

İlişki Koçu, danışanının kendi ihtiyaçları ile ilişkide olduğu kişinin ihtiyaçları arasında denge kurabilmesini, böylece doyumlu bir ilişki inşa etmesini destekler.