• Geçmişin Gölgesinden Kurtulmak

Geçmişin Gölgesinden Kurtulmak

Geçmiş, zihninizdeki bir kavramdır.

Birçoğumuz geçmişin sesinin zihnimizden anılarla birlikte giderek uzaklaştığını düşünürüz. Nesnel ve güncel bir geçmiş yoktur. Sadece güncel zihinsel perspektivimiz ve hayal ettiğimiz geçmiş vardır.

Başka bir deyişle, geçmişi bugünkü bakış açımızın ışığında değerlendiririz. Bu da demek oluyor ki edineceğimiz yeni bilgiler ile anımsadığımız geçmişi yeniden çerçevelememiz ve ona yeni anlamlar atfetmemiz mümkündür.

Geçmişte deneyimlediklerimiz, öğrendiklerimiz olmasaydı, bugün bildiğimiz her şey yok olurdu! Örneğin bir kapıyı açmak için önce kapının kolunu çevirmemiz gerektiğini biliyoruz, bunu geçmişte öğrendik. Eğer geçmişte deneyimlediklerimizi hatırlamasaydık kapı gördüğünüzde nasıl açacağımızı bilemezdik.

Geçmişin amacı ihtiyacımız olan bilgi ve deneyimleri bugüne taşımaktır.

Peki neden geçmişte tecrübe ettiğimiz acılara tutunuyoruz?

Geçmişte acı veren, olumsuz bir şey olduğunda ve biz duygusal olarak bundan etkilendiğimiizde olan bitenin bizimle alakalı olmadığını fark edebilecek durumda değildik.

Çocuklar yetişkinler gibi zihinsel ve duygusal sınırlara sahip değildir. Bir çocuk yaşadığı şeyin kendisiyle alakalı olmadığını idrak edemez.

Eğer bir dizi acı verici  olay vuku bulmuşsa, suistimal,  kötü muamele, reddedilme, aşırı kontrol ya da ihtiyaçların görmezden gelinmesi gibi, çocuk bütün bunların kendisiyle, olduğu kişiyle alakalı olmadığını anlayamaz. Zaman içerisinde yaşanılmış bu olumsuz tecrübeler kimliğin bir parçası haline gelebilir.

Buna “olumsuz psikolojik bağımlılık” denilir. Kendimizi olumsuz bir şekilde yaşamaya bağımlı hale geldiğimizde de kimliğimiz kendisini geçmişteki olumsuzlukları bugün yeniden yaşayarak dışa vurur.

İşte bu nedenle bazılarımız biliçsiz bir şekilde olumsuz insanları, deneyimleri ve alışkanlıkları ararız, bunlardan hiç hoşlanmasak da.

Bu workshopta amacımız geçmişte kimliğimizin bir parçası haline getirdiğimiz deneyimlerin hangileri olduğunu fark ederek bugünkü bilgilerimizle yeniden çerçeveleyeceğiz ve geçmişin gölgelerinin kurtulacağız.